Īpašums Smiltenē
Baznīcas laukumā
130 000 EUR

Lauksaimniecības zeme
Platība 8.99 ha
 24 000 EUR

Zeme Smiltenes novadā
Platība 65.19 ha
180 000 EUR

Īpašums Blomes pag.
Zemes platība 21.2 ha
85 000 EUR

Muiža Bilskā
Ēkas platība 855.9 m2
59 000 EUR