Īpašums Apē
Ēkas platība 303 m2
39 000 EUR

Gruntsgabals Ziemeru pagastā
Platība 1.02 ha
12 500 EUR